Behandeling

Homeopathische granules

Omdat in de homeopathie niet de ziekte wordt behandeld maar de zieke mens, waarbij de hele mens centraal staat, duurt een eerste consult zeker anderhalf uur. Deze tijd is nodig om de gehele gezondheidstoestand te inventariseren. U krijgt vooraf een intakeformulier waarop u de ziektegeschiedenis (eerder doorgemaakte ziektes) en ziektes in de familie kunt invullen. Tijdens het gesprek worden de symptomen van de klacht of de ziekte verzameld.
Ook persoonlijke kenmerken passeren de revue: hoe is het met uw concentratie, uw geheugen; hoe slaapt (en droomt) u; hoe reageert u op warmte en koude, op het klimaat; wanneer transpireert u, heeft u voorkeur of afkeur van bepaalde voedingsmiddelen, hoe is uw hormonale cyclus?

Op basis van deze gegevens kies ik een een homeopathisch middel dat het meest overeenkomt met uw ziektebeeld.
Het homeopathisch middel zal worden opgestuurd, tesamen met een voorschrift hoe het geneesmiddel in te nemen.