Wat is Klassieke Homeopathie

granules

Kenmerkend voor klassieke homeopathie is dat er gebruik wordt gemaakt van de tweeledige werking van stoffen: een stof die bij gezonde mensen bepaalde ziekteverschijnselen kan opwekken, kan soortgelijke verschijnselen bij zieke mensen juist genezen. Het wordt het gelijksoortigheidsprincipe genoemd en is de basis waarop homeopathie gestoeld is. De geneesmiddelen worden bereid door middel van afwisselend verdunnen en schudden van de basisstof. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en daarom een individueel geneesmiddel nodig heeft. Klassieke homeopathie gaat uit van een holistische mensvisie. De mens wordt gezien als een eenheid van lichaam en geest, die in voortdurende wisselwerking is met zijn omgeving en de mens dient niet opgesplitst te worden in onderdelen.