Tarieven

Tarieven per 01-01-2020
1e consult 95,00
vervolgconsult 75,00
kort consult 50,00.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn onvoorziene omstandigheden waardoor er sprake is van een overmachtsituatie.
Betalingstermijn van de factuur is 21 dagen.

Vergoedingen
De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten). Consulten van NVKH – geregistreerde homeopaten worden door het merendeel van de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering.
Daarvoor heeft u geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. Omdat de vergoeding uit de aanvullende verzekering komt, valt dit niet onder uw eigen risico. Vergoedingenoverzicht: vergoedingen 

Alle homeopaten in de complementaire zorg vallen sinds 1 januari 2017 onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). In het kader van deze wet moet iedereen kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Esprit Homeopathie heeft dit geregeld middels de collectieve aansluiting bij Quasir .